Pedagogik

En Waldorfförskola innebär tid och rum att vara barn och leka
Inomhus har vi kök och rum med lekhörnor. Tillgång till lekmateriel så som träbitar, stenar, kottar, ull och färgglada skynken. Allt bjuder in fantasin och skapandet. Det mesta av lekmaterialet kan användas på många olika sätt.
Pedagogerna är verksamma med praktiska sysslor som matlagning, bakning, städning, täljning, vedsågning, tovning, syarbeten och trädgårdsarbete medan barnen leker. Tygskynkena blir kojor och hus. Skepp, farleder och broar byggs. Barnen leker lekar ur deras egna omvärld eller ur den egna fantasin.
I den verksamma atmosfären kan barnen i lugn och ro utveckla kroppslig skicklighet och initiativ, socialt samspel och fantasi, samt fritt efterhärma vuxna förebilder.

Skapande lek
Pedagogerna värnar om att skapa ett stort utrymme för barnets fantasifyllda och skapande lek både ute och inne, men också stunder av lugn och ro eller vila. Barnen får höra muntligt berättade sagor och delta i finger- och danslekar, ramsor och sånger.
Barnen får också arbeta med målning eller bivaxmodellering,
gör enkla dockspel och om möjlighet finns erbjuder vi barneurytmi. Dagens rytm återkommer dag efter dag. Maten, som är vegetarisk, tillreds i vårt eget kök och är biodynamiskt eller ekologiskt odlad av så långt det är möjligt närproducerande bönder.
Årets fester och högtider förbereds och firas tillsammans.

Framtiden
På förskolan leker framtidens generationer. Barnen skall rustas att forma framtidens samhälle på ett självständigt och nyskapande sätt. Målet är att barnets individualitet skall stärkas och socialiseras så att människan i vuxen ålder kan förhålla sig till världen utifrån sin egen trygghet, sin självständiga omdömeskraft och sitt personliga initiativ. Detta är waldorfpedagogikens mål.

Hela människan
Waldorfpedagogiken grundar sig på en spirituell utvecklingspsykologi – den antroposofiska människokunskapen, som Rudolf Steiner lagt grunden till. Pedagogerna har hela människans utvecklingsbehov som motiv för sitt arbete och vill befrämja en utveckling av barnets kroppsliga, själsliga och andliga natur. Tre gåvor vill vi ge till barnen: Livsglädje, Livskraft och Livsmod.

En väg till frihet (Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken)