På waldorfförskolan i Nyköping har vi fokus på att arbeta medvetet med att ge leken stor plats. Hos oss får barn vara barn! Barn idag tycks ha allt. Ändå saknas ofta något väsentligt; frirum för sig själv, att försjunka in i nuet och att dyka in i fantasins speciella rike. Waldorfförskolan erbjuder detta rum och denna tid att få vara barn.

Varmt välkomna till informationsmöte för intresserade av waldorfpedagogiken och Solbackens förskola

Den 4 april 2023 kl.9.30-11.15

På Solbacken, V.Trädgårdsgatan 2, plan 1, avdelningen Blåsippan Meddela till kontoret@waldorfforskolaninykoping.se hur många ni kommer då vi bjuder på fika