Intresse och köanmälan

Inskolning sker som regel i augusti eller januari månad. Avgifterna är de samma som i kommunal barnomsorg.

Är du intresserad av en plats, ta kontakt med oss genom att mejla ifylld köblankett till kontoret@waldorfforskolaninykoping.se

Vi svarar på e-post inom en vecka. Hittar du inte vårt svar? Lägg till ovan adress som säker användare.

Kontaktpersoner för intresseanmälan
Sarah Theis, ekonomiadministratör
E-post
: kontoret@waldorfforskolaninykoping.se

Solbacken
V.Trädgårdsgatan 2, 611 32 Nyköping
Kontaktperson: Rektor Annelie Runesdotter
Telefon: 0709-680 220

Blanketter
Ansökan om köplats till waldorfförskolan

ansokan_om_koplats