Välkommen till Nyköpings waldorfförskolor

På waldorfförskolan i Nyköping har vi fokus på att arbeta medvetet med att ge leken stor plats.Hos oss får barn vara barn! Barn idag tycks ha allt. Ändå saknas ofta något väsentligt; frirum för sig själv, att försjunka in i nuet och att dyka in i fantasins speciella rike. Waldorfförskolan erbjuder detta rum och denna tid att få vara barn

Waldorfförskolan i Nyköping erbjuder ej längre två enheter utan har from aug-20 sammanfört Solgläntan med SOLBACKEN till våra utökade lokaler på SOLBACKEN, V.Trädgårdsgatan 2 i Nyköping

Huvudman har i samråd med smittskyddsläkare den 23 mars valt att stänga Waldorfförskolan Solbacken 25 mars t o m 1 april p g a förhöjd risk av smittspridning covid-19 samt högt personalbortfall

Det finns två lediga storbarnsplatser (3-5 år) till hösten -21. Välkommen med ansökan!

Hemsidan är under konstruktion för att matcha dagens smartphones samt under en större revidering. Waldorfförskolan i Nyköping erbjuder ej längre två enheter utan har from aug-20 sammanfört Solgläntan till våra utökade lokaler på SOLBACKEN, V.Trädgårdsgatan 2 i Nyköping. Blanketter på hemsidan är aktuella.

.

 

 

Solbacken Solgläntan